zamknij
Punkt Zwrotny - zapraszamy do zapoznania się z projektem

Agnieszka Kowalska  |  3 listopada 2016

Punkt Zwrotny - zapraszamy do zapoznania się z projektem

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji. 

Celem projektu jest wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

 

W ramach działania oferujemy:

  • przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie  odpowiedniej oferty;
  • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  • pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach;
  • warsztaty psychoedukacyjne;
  • trening pracy;
  • reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

 

Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych).

W ramach działania uczestnicy zostaną wyposażeni w bilety komunikacji miejskiej oraz także wsparcie w procesie usamodzielnienia, złożeniu wniosku o lokal socjalny i pokonywaniu wszelkich trudności stojących na drodze do prawidłowej integracji społecznej. Młodzi rodzice uzyskają pomoc w opiece nad dzieckiem.

 

Uczestnicy przychodzący do Punktu Zwrotnego będą mogli skorzystać z pomocy: pedagoga, pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie m.st. Warszawy, które są:

  • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
  • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji). 

 

Działanie zostanie skierowane do 40 uczestników. Zakładamy, że w wyniku uzyskanego wsparcia 16 osób podejmie pracę, co najmniej 32 osoby podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub uzupełnią wykształcenie i 40 osób podniesie swoje umiejętności społeczne.

 

Projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa.

 

Wartość projektu: 688 062,50zł

Wkład Funduszy Europejskich: 653 612,50zł

Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/15

Czas realizacji projektu: od: 01.09.2016 - 31.08.2018

 

PUNKT ZWROTNY:

ul. Smulikowskiego 4a lok. 1

00-386 Warszawa

tel. 601 405 598

e-mail: pz@podrugie.pl

godz. pracy:

pon., śr.: 13:00 – 19:00

wt., czw., pt.: 8:00 – 16:00

 

BIURO PROJEKTU:

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją

i Przedsiębiorstwem Prywatnym“

ul. Trębacka 4 pok. 319

00-074 Warszawa

tel. 22 630-96-21

e-mail: instytut@kig.pl

godz. pracy: pon. – pt: 8:30 – 16:30

 

 

 

 

 


Stadion

Kompleks sportowy

Stadion piłkarski, Siłownia

Sale gimnastyczne, Małe boisko treningowe, Sauna

Pływalnia Polonez

Pływalnia Polonez

basen pływacki o wymiarach 25 x 16 x 1,2-1,8 m (6 torów), sauna fińska, sauna infrared

czytaj więcej
Hala Sportowa

Hala
Sportowa

Hala sportowa o wymiarach 44x24m.

czytaj więcej

Lodowisko kryte

Sztuczne lodowisko z podświetlaną taflą 

czytaj więcej

Serwis stosuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu.